لباسشویی عفونی شوی

فرآیند کاری لنژری بیمارستان

شماره تماس جهت سفارش : 16-02156510013

کارخانه و دفتر مرکزی : تهران، جاده قدیم تهران به قم،کهریزک ،بالاتر از بلوار حکیم زاده، خیابان شهدا مخابرات،نبش کوچه طاهر پلاک 89

واحد شستشوی منسوجات بیمارستان (رختشویخانه) که به اصطلاح به آن لنژری نیز گفته می¬شود . قسمتی از بیمارستان است. عملیات شستشو، ضدعفونی، خشک کردن، اتو و بسته بندی تمامی منسوجات از جمله پتو و ملحفه و … در آن انجام می‌شود. فرآیند کاری لنژری بیمارستان را می‌توان به مراحل زیر دسته بندی نمود :

 1.  جمع آوری، انتقال وتفکیک البسه ومنسوجات آلوده
 2.  مرحله شستشو
 3.  مرحله خشک کردن و اتو کشی
 4.  بسته بندی و نگهداری البسه و منسوجات تمیز

البسه و منسوجاتی که برای شستشو به لنژری آورده می‌شود به دو دسته تقسیم می‌گردد:

 •  البسه و منسوجات کمتر آلوده: به آن دسته از البسه گفته می‌شود که آلودگی قابل رویت نداشته باشد.
 • البسه آلوده (از نظر OSHA): به البسه‌ای آلوده گفته می‌شود که به خون یا سایر مواد بالقوه عفونی آلـوده ویـا حـاوی اشـیاء تیز و برنـده باشد.

  لنژری بیمارستان
  لنژری بیمارستان

1. جمع آوری، انتقال وتفکیک البسه و منسوجات آلوده/کمترآلوده:

فرایند لنژری با جمع‌آوری البسه یا لباس‌های آلوده/کمترآلوده از محل تولید آن‌ها آغاز می‌گردد. در زمان جمع آوری، انتقال و تفکیک البسه رعایت نکات ذیل ضروری است:
به منظور پیشگیری از آلودگی هوا، سطوح و افراد، کلیه البسه آلوده / کمتر آلوده باید بدون شتابزدگی و سراسیمگی جمع آوری شوند.
منسوجات و البسه آلوده / کمتر آلوده باید در محلی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند جمع آوری و نوع آلوده درون کیسـه‌های پلاسـتیکی مخصوص (غیر قابل نفوذ) قرار گیرند.

نکات مهم جمع اوری البسه آلوده در بیمارستان

 1. از تفکیک منسوجات و البسه آلوده (برحسب جنس ،رنگ ،نوع منسوج و..) در محل‌های مراقبتی از بیمار جدا خودداری شود.
 2. در هنگام جمع آوری ملحفه‌های آلوده به خون و یا سایر مایعات بدن باید به صورتی پیچیده شود که قسمت آلـوده در وسـط محفـوظ نگهداشته شود.
 3. از عدم باقی ماندن وسایل نوک تیز و سوزن در داخل ملحفه حین جمع آوری و قرار دادن آن ها در داخل کیسه اطمینـان حاصـل نماییـد. (براساس دستورالعمل تزریقات ایمن کلیه اجسام نوک تیز استفاده شده باید در Safety Box ریخته و به روش ایمن دفع شوند.)
 4. به منظور جابجایی منسوجات آلوده به خون یا سایر مواد بالقوه عفونی بدن از کیسه‌های پلاستیکی غیر قابل نفوذ استفاده شود.
 5.  کیسه های حاوی البسه آلوده قبل از قرار گرفتن داخل ترالی‌های مخصوص حمل بطور محکم و صحیح بسته شوند.
 6.  به منظور حفاظت کارگران حین جابجایی از برچسب ،کدهای رنگی و یا سایر روش‌های مناسـب بـرروی کیسـه‌های البسـه آلـوده استفاده شود.
 7. از پرت کردن کیسه¬های البسه آلوده درون ترالی¬های مخصوص حمل پرهیز گردد.

سیستم مدیریت صحیح توزیع البسه در لنژری بیمارستان

به منظور ایجاد نظم و برقراری سیستم مدیریت صحیح توزیع البسه و منسوجات در بخش‌ها می‌توان از روش های زیر استفاده نمود:

 • شمارش ملحفه در هنگام جمع آوری روتین بخش توسط یک نفر از واحد لنژری تحت نظارت خدمات یا کمک بهیار صورت گیرد و به صورت مشترک لیست آن تهیه و توزیع مجدد برحسب لیست انجام پذیرد.
 • ملحفه‌ها و منسوجات توسط خدمات بخش جمع آوری، شمارش، لیست آن تهیه و به واحد لنژری تحویل شود. مسئول توزیع البسه در لنژری برحسب اعتماد فی مابین، تعداد مربوطه را به بخش مرجوع نماید.
 • ترالی‌های مخصوص حمل البسه باید بطور صحیح طراحی، حفظ و به منظور پیشگیری از گسترش میکروارگانیسم‌های پـاتوژن تحـتفشار منفی هوا نگهداری شوند . بعبارت دیگر محل قرار گرفتن ترالی ها یا محل لنژ کثیف باید تحت فشار منفی بوده یا حـداقل در بـالای بین های کثیف هواکش وجود داشته باشد.

  تفکیک لباس در لنژری بیمارستان
  تفکیک لباس در لنژری بیمارستان

تبصره١: به منظور حمل البسه کثیف و تمیز از ترالی های (بین‌های) مجزا استفاده شود.
تبصره ٢: رویه یا سطح ترالی مخصوص حمل و نگهداری البسه و ملحفه روزانه پاکسازی و شستشو شود.
نکته: آلودگی البسه اتاق‌های ایزوله نسبت به سایر بخش‌های بیمارستانی بیشتر نمی‌باشد بنابراین به منظور پیشگیری از پراکندگی آئروسل‌های بالقوه عفونی رعایت احتیاطات استاندارد حین جابجایی البسه آلوده اتاق‌های ایزوله وکاهش میزان آشفتگی وسایل ضرورت دارد.

2- مرحله شستشو

مراحل شستشو عبارتست از:

 1. شستشو با آب سرد
 2. شستشوی اصلی با آب داغ
 3.  افزودن سفید کننده
 4.  آبکشی
 5. اسیدی کردن

شستشو با آب سرد

به منظور از بین بردن لکه‌های خونی در ابتدا، البسه باید با آب سرد شسته شوند.

شستشوی اصلی با آب داغ

 1. استفاده از آب داغ بطور موثر سبب تخریب میکرو ارگانیسم‌ها می‌شود.
 2. در شستشو با آب داغ درجه حرارت مناسب ٧١ درجه سانتی گراد به مدت ۵٢ دقیقه می‌باشد.
 3. در شستشو با آب درجه حرارت پایین (٧٠/٢۶- ٢/٧۵ سانتی گراد) باید از مواد شیمیایی با غلظت مناسب استفاده گردد.

افزودن سفید کننده

 1. استفاده ازسفید کننده کلرین با غلظت ٠۵١- ٠۵ ppm سبب ایمنی و پاکسازی می شود.
 2. به منظور اطمینان از فعالیت ضد عفونی کلیه سفید کننده ها ودترجنت¬های مصرفی در مراکز درمانی بایستی مورد تایید EPA باشد.

 آبکشی

به منظور حذف مواد ضدعفونی کننده و سایر فراورده‌های افزوده شده در سیکل شستشو آبکشی البسه لازم می‌باشد.

 اسیدی کردن

به منظور خنثی نمودن هرگونه خاصیت قلیایی در آب، صابون یا دترجنت استفاده شده در سیکل شستشو، در آخرین مرحله سیکل یک اسید ضعیف اضافه می گردد.

مزایای استفاده از اسید ضعیف
 • غیر فعال نمودن برخی انواع میکروارگانیسم‌ها بدنبال تغییر سریع PH از ١٢به ۵.
 • کاهش خطر واکنش¬ها وحساسیت‌های پوستی در بیماران.

نکته مرحله شستشو در لنژری بیمارستان

 • البسه ومنسوجات آلوده بدون دخالت دست در ماشین‌های مخصوص شستشو شسته شوند. بهتر است این ماشین‌ها دو طرفه بوده و به نحوی تعبیه شوند که قسمت آلوده در محل تحویل رخت قرار گرفته تا بلافاصله پس از گشودن در کیسه داخل ماشین مخصوص رختشویی سرازیر شود.
 • به ازای هر 50 کیلوگرم البسه به ۵٧/٠ کیلوگرم صابون مایع یا پودر شوینده ،۵/٠ کیلوگرم سود(بیکربنات سدیم) و ۵٢/٠ کیلوگرم سفید کننده و ضدعفونی کننده نیاز است.
 • جهت جلوگیری از پرز گرفتن البسه و ملحفه‌ها بهتر است در آخرین مرحله آبکشی از نرم کننده‌های موجود در بازار استفاده شود.

  کار در لنژری بیمارستان
  کار در لنژری بیمارستان

مرحله خشک کردن و اتو کشی

صرف نظر از استفاده از آبگرم یا سرد جهت سیکل شستشو باید توجه کرد درجه حرارت در این مرحله فعالیت میکروب کشی مهمی را ایفاء می‌کند. درجه حرارت مناسب و تعداد سیکل‌های شستشو توسط مواد موجود در البسه تعیین می‌شود. پارچه‌هایی با الیاف مصنوعی (پلی استر یا ترکیب پلی استر ) مدت زمان کوتاه‌تر و درجه حرارت پایین‌تری را نیاز دارند.
البسه پس از شستشو ابتدا باید آبگیری شده و سپس درون دستگاه خشک کن، خشک شود. در صورت امکان باید ماشین خشک کن را مطابق ظرفیت بزرگترین ماشین لباسشویی تهیه نمود. البسه خشک شده، بعد از تفکیک مجدد بر حسب نوع البسه در قسمت اتوکشی با اتوهای پرسی و یا غلطکی، اتو و به واحد انبار برای نگهداری البسه در قفسه ها برده می‌شود.

قابل ذکر است که به جز البسه پشمی، سایر البسه باید اتوکشی شوند. درجه حرارت اتوهای غلطکی معمولاً باید ۶۵١ درجه سانتیگراد و اتو¬های پرسی 610 درجه سانتی گراد باشد.

دسته بندی و نگهداری البسه و منسوجات تمیز در لنژری بیمارستان

به منظور بسته بندی البسه تمیز به روش¬های زیر می توان عمل کرد:

دسته بندی البسه در کار در لنژری بیمارستان
دسته بندی البسه در کار در لنژری بیمارستان
 • قرار دادن البسه تمیز درون سبد مخصوص با پوشش مناسب.
 • قرار دادن البسه تمیز درون ترالی مخصوص حمل و پوشاندن آن با پوشش‌های یکبار مصرف یا پارچه‌های تمیز.
 • قرار دادن البسه تمیز درون پلاستیک و محکم بستن سر آنها
 • محل نگهداری البسه و منسوجات تمیز تا زمان مصرف بایستی در مکانی مناسب، خشک و فاقد هر گونه گرد و خاک و سایر آلودگی‌ها باشد. بطوریکه از آلودگی مجدد آن ها در طول بارگیری، جابجایی و تخلیه جلوگیری شود.
 • البسه تمیز درون قفسه‌های مخصوص نگه‌داشته و از قرار گرفتن آن‌ها بر روی زمین خودداری شود.

نکات مهم مدیریت البسه در لنژری بیمارستان

 1. البسه آلوده به آنتراکس یا سیاه زخم باید قبل از شستشو اتوکلاو شوند.
 2. البسه آلوده به ایدز و تیفوئید باید به طور جداگانه با آب داغ بالاتر از ۵٨ درجه سانتیگراد شسته شود.
 3. البسه را علاوه بر آلوده وکمتر آلوده بودن باید بر حسب نوع پارچه و رنگ نیزتفکیک نمود. نوع و رنگ البسه تعیین کننده نـوع پـاک کننـده، سفید کننده و درجه حرارت آب می باشد.
 4.  از فرستادن لباس شخصی بیماران به رختشویخانه باید خودداری شود.
 5.  از انتقال البسه‌های کثیف به رختشویخانه و انتقال البسه های تمیز شسته از رختشویخانه به بخش بدون بین‌های مخصـوص بخـود بایـد خودداری شود.
 6. در صورت وجود سختی بیش از grains ۴-٣ نرم کننده آب نیاز می باشد، بدیهی است سختی آب علاوه بر آسیب به ماشین لباسشویی مصرف پاک کننده¬ها را نیز افزایش می دهد.
 7. گان‌ها و شان‌های جراحی پس از شستشو بایستی اتوکلاو بخار و استریل شوند، ضمناً در بخش‌های NICU نیازی به استفاده از ملحفـه‌ها یا استریل نمی‌باشد.
 8. البسه و منسوجات خیس در طول شب نبایستی درون ماشین لباسشویی نگهداری شوند.
 9. درصورت رعایت فرآیند صحیح شستشو (حذف فیزیکی آلودگی‌ها از اشیاء قبل از سیکل شستشو ، بکارگیری صحیح درجه حرارت آب مصرفی ، دترجنت‌ها وسایر افزودنی‌های حین شستشو) نیازی به ضدعفونی لوله‌ها وتیوب‌های ماشین‌های شستشو و خشک کن‌ها نمی‌باشد.

مقررات بهداشت فردی/ محیط در لنژری بیمارستان

کلیه کارگران در زمان تفکیک و طبقه‌بندی شستشوی لباس‌ها ملحفـه‌ها بایـد از لبـاس محـافظ (دسـتکش ضـخیم ،گـان ، آپرون ، ماسـک…) استفاده کنند.

 • موها و ناخن‌ها کوتاه نگه‌ داشته شده و نظافت شخصی رعایت شود.
 • سیگار کشیدن و غذا خوردن در محیط رختشویخانه ممنوع است.
 • روزانه حداقل یکبار سرویس بهداشتی و حمام با پودر شوینده و وایتکس ضدعفونی و شستشو شود.

تمامی مراحل بیان شده توسط تجهیزات رختشویخانه و لاندری صنعتی صورت می‌پذیرد. گروه صنعتی آریا آمادگی تجهیز کامل انواع لنژری‌های بیمارستانی را دارد . این مجموعه تولید کننده انواع لباسشویی‌های صنعتی در ظرفیت های مختلف بصورت تک درب و دو درب می‌باشد، همچنین تمامی مراحل نقشه برداری، جانمایی ماشین آلات و راه اندازی آنها از جمله خدماتی است که گروه صنعتی آریا در این خصوص ارائه می‌دهد. جهت دریافت مشاوره از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید .

گروه صنعتی آریا

قدمت ديرينه فعاليت آغازين گروه صنعتي آريا به سال 1348 با مديريت و همت والا و زحمات بي دريغ مرحوم جناب آقاي علي طالبي زنوزي ، باز مي گردد، فعاليتهايي كه از آن زمان تا كنون به شكرانه ايزد منان و روند صعودي رضايمندي متقاضيان، سبب رشد آريا گشته است و هم اينك مفتخرانه يكي از بزرگترين توليدكنندگان دستگاههاي رختشويخانه هاي صنعتي در ايران محسوب مي گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
WeCreativez WhatsApp Support
اگر سوال یا مشکلی دارید میتوانید از پشتیبان ما در واتساپ بپرید کافیست کلیک کنید و به واتساپ پشتیبانی ما متصل شوید
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟